Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Žernov

Návštěv :
Celkem : 3898
Týden : 9
Dnes : 0

Knihovna disponuje nejenom nezanedbatelným vlastním knižním fondem, ale zprostředkovává také výpůjčky knih z Městské knihovny v Červeném Kostelci, Náchodě ap. Jako jedna z prvních vesnických knihoven byla již v roce 2001 vybavena počítačem a internetem, takže se stala místem setkávání jak čtenářů, tak i dětí a mládeže u počítače. K uvedené službě je nutné přičíst další aktivity knihovnice, ke kterým patří organizování různých kulturních akcí zaměřených tematicky na Vánoce a Velikonoce, ekologii, cestování a práci s dětmi. Všechny tyto skutečnosti přispěly k tomu, že v soutěži Vesnice roku 2005 Královeh­radeckého kraje se zdejší knihovna umístila na prvním místě a obdržela ČESTNÝ DIPLOM za vzorné vedení obecní knihovny. Tím postoupila do celostátního kola mezi dvanáct vybraných knihoven z jednotlivých krajů. V této nejvyšší kategorii se sice na jednom z prvních třech míst neumístila, ale obdržela ČESTNÉ UZNÁNÍ za mimořádný osobní přínos knihovnice v malé obci. Ocenění bylo předáno pí Marii Jirkové za přítomnosti ministra kultury pana Vítězslava Jandáka v Zrcadlové kapli pražského Klementina dne 6. října 2005. 

 

V roce 2007, v rámci programu LEADER ČR, byla knihovna dovybavena dalšími dvěma výkonnými počítači aby mohla lépe pokrývat zájem návštěvníků.

 

Ukázka interiéru knihovny 

OBRÁZEK : knihovna_1.jpg
÷

 OBRÁZEK : knihovna_2.jpg

 

 
 

 

 Koncem dubna podlehla těžké nemoci naše knihovnice paní Marie Jirková

 Patří jí veliký dík za její obětavou práci nejenom ve funkci knihovnice, ale také za organizování nejrůznějších kulturních akcí v naší obci, za laskavý přístup k lidem, se kterými přicházela do styku, zvláště pak k dětem, které byly její láskou a životním posláním

÷

OBRÁZEK : maruska_-_parte.jpg

 

 

 

Od května 2012 převzal funkci knihovníka

Luboš Jirka

 

Cool

 

 

 

Od 1. 10. 2018 došlo opět ke střídání stráží.

Péči o knihovnu a její provoz převzali 

Mgr Alena Pácaltová a Ing. Jakub Kosinka

 

Innocent