Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Žernov

Návštěv :
Celkem : 4394
Týden : 10
Dnes : 0

V tomto odkazu si dovolujeme informovat naše čtenáře o některých zajímavostech z minulosti i pří­tomnosti naší obce.

 Případné dotazy nebo připomínky můžete zasílat

na e-mailovou adresu:

knihovna.zernov@seznam.cz


Několik informací z historie Žernova a jeho okolí

 

Žernov - místní jména 

Pro připomenutí, zvláště mladší generaci, zde uvádíme vžitá místní jména, která se na Žernově a jeho okolí běžně používají pro určení konkrétní lokality. Většina těchto názvů vyjadřuje bližší charakteristiku daného místa a má velmi starý původ:

Příčnice, Ratibořická cesta, Panklovna, Lávka pod Panklovnou (dnes žernovská lávka), Úpa, Kamenná podlaha, Černá louže, Dubina, Viktorčin splav, Malá Skalka, Lipová alej, Velká Skalka, Bílý most, Bílý kopec, Špacír, Ryzmburk, Ryzmburský dvůr, Ryzmburský altán, Ryzmburský hrad, Ryzmburský les, les Podtěžký, U Koruny, U rozhledny, Šraňky

Mergl, Červený most, Zlámaný potok, les Hluboký, Škopova stráň, Obora
Na mlejništi (mladší toto místo znají jako Máslova louka), Šibeniční rokle
U vojáků, Na Drahách, Nový kopec, U lomu, Starý kopec, Mršník

Velká náves, Malá náves, Ubec, Račany

Lipka, Dolce, V Kraji, Čapkova stráň, les Svinný, V olšinách, „Vostrá voda"

Pro lepší orietnaci níže přikládáme mapu:-)

zernov_mistni_jmena.jpg

KLIKNI na

Stezka Jakuba Míly - Turistická stezka se 13ti zastaveními vedoucí z Ratibořic na Žernov, Ryzmburk a zpět do Ratibořic. (Fotografie jsou uloženy v galerii).

÷

Rodina Kafkova - Život člověka, o kterém kdosi prohlásil, že „nalezl důkazy, že je něco mezi nebem a zemí“ a jehož kořeny sahají na Žernov.

÷

Stručná histo­rie Čapkova ro­du - Rodina, ze které pocházel Antonín Čapek, otec bratří Čapků. (Fotografie jsou uloženy v galerii).

÷

Dlouhá noc - Jedna z prvních povídek spisovatelky Boženy Němcové, ve které vzpomíná na svoje mládí a na žernovská děvčata. Zmíněni jsou i někteří současníci mladé Barunky, kteří patlřili do okruhu jejích přátel.

÷

Moskalyk – Filmový režizér a žernovský chalupář pan Antonín Moskalyk.

÷

Viktorka - Jedna z postav románu Boženy Němcové – BABIČKA.

÷

Šibeniční rokle  - Místo kudy kráčela historie